体彩6+1玩法
El Popola ?inio>Silka Vojo Hieraǔa Hodiaǔa kaj Estonteca>Nova Silka Vojo>Vizitindaj Lokoj kaj Kulturaj Hereda?oj>

La vila?o Qianjin -- bela vila?o ?e la piedo de la monto Qilian

| 2014-09-15
Bookmark and Share


Ganzhou-Flughaveno de Zhangye

??? La urbo Zhangye, unu el la plej gravaj urboj en la koridoro Hexi, estas strategie grava sur la Silka Vojo. Sude de ?i je 10 kilometroj situas la vila?o Qianjin ?e la piedo de la monto Qilian.

?

??? Ebenaj pavimitaj vojoj konduki?as al ?iuj hejmoj, vico post vico da vilaoj estas fre?e ornamitaj, vinberuja koridoro longa je 1,5 kilometroj kaj la norma arbar-zono verdas konkure, legomoj en sunenergiaj forcejoj smeraldas fre?e, en la lar?aj bredejoj bovoj grasas kaj fortikas... Neimageblas, ke tiu ?i ?ardeneska vila?o stari?is de sur dezertejo anta? pli ol 20 jaroj. La vila?anoj avera?e posedis agron je 0,08 hektaro kaj jare enspezis nete nur pli ol 1 000 juanojn. De la lastaj 10 jaroj la tieaj kamparanoj entreprenas distingi?an agrikulturon kaj modernan bredadon. Nun tie estas 6 fakaj kooperativoj pri kultivado de legomoj, bredado de laktobovinoj, vinbera forcejo kaj similaj. En la jaro 2013 la totala kapitalo de la vila?o superis 300 milionojn da juanoj kaj la pokapa neta enspezo atingis 15 mil juanojn. Tiu ?i malgranda vila?o firmpa?e mar?as anta?en sur la vojo de la novtipa urbanizado de ?inio.

?

??? Altefika Fruktodona agrikulturo

?


S-ro Ma Zhixiang, sekretario de la Kompartia Filio de la vila?o, konigas spertojn pri ri?i?o de lokanoj.

??? En la jaro 2001, 30-jara sinjoro Ma Zhixiang, estis elektita kiel sekretario de la Vila?a ?enerala Filio de la Komunista Partio de ?inio. Tuj post sia enposteni?o, tiu ?i spertoplena junulo, estrante la vila?a gvidantaro, analizis la staton de la vila?o, konsultis ?iujn familiojn kaj tiel formulis pensfadenon pri evoluado de la vila?o, tio estas, dank' al la vila?a avanta?o -- en la anta?urbo de Zhangye -- ?an?i la situacion de senorda blindeca produktado fare de unuopaj familioj, fondi fakan kooperativon por disvolvi modernan agrikulturon kaj grupan produktadon.?

?

??? Ma Zhixiang diris: "Anta? pli ol 10 jaroj, la vila?anoj respektive kultivis ?efe maizon, kaj post jara peniga laborado enspezis avera?e mal pli ol 2 mil juanojn." La Vila?a Komitato siatempe kura?igis kaj subtenis malproksimvidan vila?anon Tang Rongnian kontrakti pri dezerta tero je 33,3 hektaroj, organizi familian kultivejon -- fakan kooperativon por forcejaj legomoj. La ekzemplo impulsis 83 familiojn disvolvi menditan agrikulturon. En la unua jaro oni ne vane ?vitadis. Kamionoj por transporti legomojn vici?is longe kaj la mendiloj por legomoj al?vebis kiel ne?eroj. Fine de la jaro la kontraktintaj vila?anoj ricevis dividenton je pli ol 30 mil juanoj.

?


Kamparanino Ren Guihua pririgardas kreskadon de nektarinoj.


Ma Zhixiang en la bredejo de laktobovinoj

??? Vila?ano Yang Wentang lertas en kulturado de ru?a vinbero, li do gvidis vila?anojn kulturi la vinberojn kaj ?iuj familioj jare enspezis avera?e pli ol 20 mil juanojn.?

?

??? La produkta modelo "kamparana familio + kooperativo" vaste praktiki?as en la vila?o, kie sinsekve fondi?is 5 altefikaj agrikulturaj kooperativoj kun tiuj de verdaj legomoj kaj ru?a vinbero kiel ekzemplodonaj, kaj disvolvi?as kultivado de legomoj en ?edo kaj de vinberoj en forcejo kaj man?proviza servo, fondi?is 220 altefikaj sunenergiaj forcejoj, kulturi?as ru?aj vinberoj je 36 hektaroj, kaj ?iu ?edo enspezis jare pli ol 20 mil juanojn, ili ja estas la novaj brilaj punktoj de moderna agrikulturo en Zhangye.

?

??? "Anta? kelkaj jaroj oni individue kultivis legomojn kaj la vendado kaj prezo ne estis garantiataj; sed nun la kooperativoj unuece administras la produktadon kaj vendadon kaj la prezo estas protektata per plej malalta prezo." diris Tang Rongnian, influa en kultivado.

?

??? Sekvis Qin Hongyan, vic?enerala direktoro de la Jiahe-a Agrikultura Disvolva Kompanio de la vila?o: "Ni subskribis kontrakton kun la kooperativo de legomoj pri a?etado kaj protektata prezo, kio garantias la ekonomiajn interesojn de la kamparanoj."

?

??? La vila?o disvolvas produktadon de legomoj en forcejoj, tio ja estas ?ia unua pa?o en altefika agrikultura industrii?o.

?

??? Produktovaloro de bredaj kooperativoj -- pli ol 100 milionoj da juanoj

?


Ri?a rikolto de ru?a vinbero

?

??? Irinte en la Oazan Kooperativon por Bredado de Laktobovinoj oni povas percepti la modernan etoson: orde administrata fura?ejo, norma melkejo, fakaj ma?inoj kaj ekipa?oj, unuecaj uniformoj de la laborantoj... En la melkejo miloj da laktobovinoj kun marko sur orelo orde vici?intaj iris en barilon kaj atendas ekzamenadon kaj asepsadon fare de laborantoj. Bredisto Yang diris al la ?urnalisto, ke la loko por melkado estas fiksita respektive por ?iu laktobovino. Kiam ?i iris en sian lokon, la induktilo povas distingi ?ian identecon. Post melkado la melkilo montras la kvanton de elmelkita lakto de la bovino. Palpebrume la laborantoj jam finis purigadon, asepsadon kaj similajn laborojn; en zumado de la melkiloj fre?a lakto estas transsendata tra senbakteria dukto en laktocistenon post momenta bakteri-detruado kaj fridigo.

?

??? S-ro Ma Zhichao, estro de la Vila?a Komitato kaj direktoro de la Kooperativo por Laktobovinoj, konigis ke dank' al la intensivo de la agroj, la vila?o specialigis la bredadon de laktobovinoj. La vila?o funkciigas 5 bredejojn kun pli ol 16 mil laktobovinoj, la jara produkto-kvanto de la fre?a lakto superis 40 mil tunojn kaj el tio oni enspezis lastjare 143 milionojn da juanoj. Pli ol 80% de la kamparanaj familioj ali?is al la kooperativo kaj la vila?anoj fari?is de kamparanoj kiel "fakaj laboristoj". Ili laboras en legomaj ?edoj a? en bredejoj kaj salajratas monate, kaj ?e jarfino ankora? povas ricevi 25% da dividento de sia akcio.

?

??? Vila?ano nomata Yang Long transportante fura?on al la bredejo de laktobovinoj diris kun fiereco: "Anka? mia familio ali?is al la kooperativo por bredado de laktobovinoj. ?iujare ni povas enspezi 200 mil juanojn, inkl. de salajro kaj dividento. Pasintjare ni translo?i?is en apartamenton en la areo de 120 kvadrataj metroj. Ni jam vivas same kiel urbanoj."

?

??? Konstrui novajn hejmojn

?


En la mil-mua Oaza Ekologia ?ardeno

??? Profitante de sia ekonomia forto, la Vila?a Komitato faras konstruadon de nova vila?o. Oni plantis diversmaniere 50 mil arbidojn, kaj en la tuta vila?o la verdigita areo atingis 63 hektarojn; oni finplenumis konstruadon de verdaj trapasejoj, kiaj trunka vojo kaj ?oseo sur sia tero, kaj realigis la celon en konstruado: la vila?o en arbaro, domoj inter arboj, homoj en verdeco. La? la pensfadeno -- urbaniza evoluado kaj lo?kvartala administrado, la vila?o anta?enpu?as konstruadon de moderna ekologia modela lo?kvartalo; pasintjare 200 familioj translo?i?is en 7 novajn eta?domojn. "Post finkonstrui?o de la lo?kvartalo, ?iuj familioj enlo?i?os en ?in, kaj la eluzitaj lo?areoj reagri?os je 22 hektaroj." diris Ma Zhixiang.?

?

??? Des pli ?ojindas, ke la evoluado de la fakaj kooperativoj allogis multe da teknikistoj, kaj krome, iuj talentuloj kaj spertuloj pri ri?i?o, kiuj longtempe entreprenis en aliaj lokoj, revenis al sia hejmvila?o. 30-jara sinjoro Yang Yukun, forlasis anta? 5 jaroj sian laboron en ?emara regiono kaj en la vila?o respondecas pri teknika administrado super laktobovina bredejo kaj lia jara salajro superis 200 mil juanojn. En la vila?o trovi?as 20-30 tiaj altsalajruloj kia Yang Yukun.

?


Pensionoj de la vila?ano

??? Nun e? la urbanoj envias la vivon de la vila?anoj. Iliaj eta?domoj estas provizataj per akvo, varmiga vaporo, elektro kaj naturgaso, dekoj da familioj lo?as en dueta?aj vilaoj; infanoj senpage vizitas infan?ardenojn, la vila?anoj estas subvenciataj je kuracado, la maljunuloj en la a?o de pli ol 60 jaroj ricevas pension je miloj da juanoj jare ...

?

??? Oni diras, ke la vila?o ja estas belega vila?o ?e la piedo de la monto Qilian!

?

Redaktoro : Zhang Shuang kaj Zhu Mingyi

?

?

Komento

Gastlibro

Kontonomo Anonimulo
No Comments
 
Retpo?te al ni
Konstanta le?o-konsilanto de El Popola ?inio: fama ?ina advokato Yue Cheng
Google+
体彩6+1玩法 秒速快三是不是骗局 吉林快三快三开奖结果 各博彩公司欧赔特色 捕鱼假日+腾讯应用中心 必赢彩票预测软件 大透乐开奖号码结果 快三手机版预测软件 mg电子游戏网站多少 甘肃11选5官网下载 网赌赢800万