体彩6+1玩法
?efpa?o> El Popola ?inio> Silka Vojo Hieraǔa Hodiaǔa kaj Estonteca> Esperantistoj kaj la Nova Silka Vojo

Spuri budhismon tra grototemploj sur la Silka Vojo

| 2014-08-26
Bookmark and Share

de SO Gilsu

 

??? Grototemploj en Hindujo

 

??? La budhismo estis unue fondita en Hindujo kaj poste disvasti?is tra la Silka Vojo al orientaziaj landoj. Ni povas ankora? nun klare vidi la spurojn de la orientiro pere de grototemploj.

 


La a?toro sur sablomonto de Dunhuang, en 2003 

 

??? La grototemplo originis el la ideo en Hindujo eviti varmegon kaj malvarmon, kaj sin kulturi en kvieteco. Antikvajn budhismajn templojn ?enerale oni kostruis el ligno kaj ?tonoj. Ili jam preska? malaperis, kaj nun la solaj resta?oj estas la grototemploj, kiuj donas tre gravajn materialojn por studi tiamajn kredojn kaj artojn, ?ar en la grotoj restas abundaj a?oj de arkitekturo, skulpturo, murpentra?oj kaj skribitaj frazoj.

 

??? Grototemplaro A?anta (Aji??hā)

 

??? En Hindujo ankora? restas centoj da grototemploj, el kiuj la grototemplaro A?anta (Aji??hā) estas la plej distigi?inta. Tiu ?i grototemplaro konsistas el 29 grotoj kaj estis ekkonstruita jam en la 2-a jarcento a. K. en la provinco Mahara?tra. Budhistoj konstruis 2 malsamajn tipojn de grotoj, la unuan por sanktejo nomata "?aitja (caitya)" en kiu oni starigis pagodon(stupaon), kaj la duan nomata "vihara", en kiu ili pretigis ?ambrojn por lo?ado kaj kunsidoj de bik?uoj. Tiam la bik?uoj apartenis al la sektisma budhismo, kaj ankora? ne starigis budho-statuon.

 


La grototemplaro A?anta 

 


Pagodo en la sanktejo (?aitja) 

 


La lo?ejo (vihara) kun ?ambroj (truoj en la muro) kaj kunsidejo (en la centro)

 

 

??? La kontruado ?esis kiam la dinastio Stavahana pereis en la 3-a jarcento p. K., sed en la 5-a jarcento mahajanaj budhanoj de la dinastio Vakata ree ekkonstruis grandajn templojn, kion oni nomas "la dua periodo" sinsekve de "la unua periodo" ?is la 3-a jarcento. En la dua periodo ili starigis budho-statuon anta? pagodo, kaj skulptis multajn statuojn ?e muro, ?ar ili jam kultis budho-statuon. Ili pentris diversajn temojn pri la vivo de Budho, kio fari?is unikaj majstra?oj en la historio de la hinda arto. La stilo de la grototemplo en la 2-a periodo fine transiris al najbaraj landoj tra la Silka Vojo.

 


Bodisatvo Avalokite?varo 

 


Freskoj sur muro kaj plafono 

 

??? La grototemplaro Kizil en Kucha

 

??? La kutimo konstrui grototemplojn transiris la alt-ebena?on Pamiro, kaj unue enradiki?is en la grototemplaro Kizil, Kucha. Kiam oni transiras la alt-ebena?on, atendas la grandega dezerto Taklamakan, kaj por transiri ?in oni devas elekti unu el la du vojoj: norda a? suda. La urbo Ku?a situas en la unua stacio de la norda Silka Vojo.

 

??? En la grototemplaro Kizil sin trovas 236 grototemploj, el kiuj 135 grotoj estas relative bonstataj. La plej frua grototemplo dati?as jam de ?. 300 jaroj p. K., kaj en la komenco de la 8-a jarcento, kiam la influo de la ?ina dinastio Tang atingis la regionon, ?esis la konstruado de grototemploj. La dokumentoj skribitaj en to?aro trovi?is en Kizil, kaj en kelkaj grotoj sin trovis to?araj skriboj, el kiuj pruvi?is la ekzisto de kelkaj siatempaj regantoj.

 


Fresko el Ku?a (fotita en la Muzeo Guimet, Parizo, en 2005) 

 


Fresko el Ku?a 

  


Fresko el Ku?a 

 

??? La vizitantoj en Kizil nun tute ne rajtas foti, kaj mi tamen povis foti belegajn mur-pentra?ojn en e?ropaj muzeoj kiel en tiuj en Svedio, Germanio, Birtio, Francio kaj anka? en Japanio dank' al la grandaj rabistoj, kiujn ?inoj nomas "alilandaj diabloj". Mi emas iam verki alian artikolon pri la temo: "?u ili estis rabistoj a? protektantoj?"

 

??? Grototemplaro Bezeklik en Turfan

 

??? Se oni iras orienten ?. 750 km de Kucha, oni alvenas al Turfan, ?irka? kiu trovi?as la grototemplaro Bezeklik. La grototemplaro estis konstruita dum 900 jaroj ekde la 400-a ?is la 1300-a jaroj. En la regiono lo?is diversaj popoloj, kiuj pentris siajn vivon kaj religion sur la muroj de la grototemplaro. Plejparto de la restantaj arta?oj estis farita de antikvaj tjurkoj en la mezo de la 6a jarcento, kaj ujguroj en la mezo de la 9a jarcento.

 

??? La pentra?oj kaj skulpta?oj ?efe temas pri la budhismo kaj la ?iutaga vivo, kaj oni povas vidi portretojn de la tiama popolo. Oni plie miris, ke tie en la 17-a groto trovi?as mani?eisma arta?o pri infero. Kvankam mani?eismo jam malaperis, la religio iam disvasti?is kaj floris en Centra Azio, E?ropo kaj ?inio.

 


La grototemplaro Bezeklik en Turfan (fotita en 2003)

 


Parto de la mil-budhoj 


Parto eltran?ita per ?izilo kaj segilo 

 

??? Oni diras, ke en Bezeklik centoj da grototemploj estis konstruitaj, sed erozio kaj homaj perfortoj plejparte detruis ilin. Nun nur kelkaj grotoj estas malfermitaj por la vizitantoj.

 

??? Grototemplaro Mogao en Dunhuang

 

??? Kiam oni ankora? iras de Turfan ?. 800 km orienten, oni alvenas al Dunhuang, en kiu situas la grototemplaro Mogao. Dunhuang estas grava stacio de la Silka Vojo, kiu situas en la orienta ekstremo de la Dezerto Taklamakan, kaj tial karavanoj, pilgrimantoj a? komercistoj tie preparis ?ion necesan por transiri la dezerton. La grototemploj estis konstruitaj por pre?i por sendan?era voja?o anta? ekiro, por danki sukcesan atingon post reveno.

 


La grototemplaro Mogao (fotita en 2003) 

 


"Prediko de Budho", kopie pentrita de prof. SO Yong, korea pentristo, kiu studis en Magao 6 jarojn 

  


Ligna pordo anta? la grototemplaro Mogao 

 

??? Grototemplo originis de iu bik?uo, kiu vidis mil budhojn el brila lumo, kaj tie elfosis groton por kulturi sin. Poste da?re multi?is dum 11 dinastioj, kaj fine atingis al la plej granda grototemplaro en la mondo, kiu posedas 4.4 kilometrojn da murpentra?oj en 492 grotoj.

 

??? En la komenco la grototemploj en Hindujo kaj la gandhara arto donis grandan influon al la grotoj ?i tie, sed post kiam la dinastio Tang starigis sian propran internacian ordon, komplete ?an?i?is la enhavo kaj stilo de la grototemploj. La aspekto de bodisatvoj i?is ineca, la dis?iploj de Budho transformi?is de hindecaj figuroj al tiuj de la dinastio Tang, la vesta?oj de la ?ielaj dioj prenis la modon de tiu ?i lasta.

 

??? La prospero de grototemplaro en ?inio.

 

??? Ekde la grototemplaro Mogao komenci?as mallar?a vojo nomata "Koridoro Hexi" kaj kiam ni iras 100 km orienten tra tiu ?i koridoro, ni unue atingas alian grototemplaron Yulin, kaj post 1 000 km da irado alvenas al la grototemplaro Binglingsi apud la urbo Lanzhou. Kaj survoje al Xi'an, kiun oni diras la fina kaj starta stacio de la Silka Vojo, ni renkontas ankora? unu alian nomata "grototemplaro Maijishan".

 

??? Mi tamen devas mencii ankora? du aliajn elstarajn grototemplarojn Yungang kaj Longmen, kiuj rilatas al la dinastio Norda Wei (386-534), kiu adoptis budhismon kiel oficialan religion. Yungang situas en Datong, la unua ?efurbo situanta 900 kilometrojn norde de Xi'an, kaj Longmen torvi?as ?irka? Luoyang, la dua ?efurbo situanta 385 km oriente de Xi'an.

 


Parta panomaro de la grototemplaro Yongmen (fotita en 2006) 

 


La groto Lotusa (n-ro 712) konstruita de la Norda Wei? 

 

??? En ?. 494 p. K. Norda Wei ekkonstruis la grototemplaron Yongmen imitante tiun de la unua ?efurbo, kio da?ris ?is la dinastio Tang (618-907), kaj ankora? nun restas 2 345 grotoj, 2 800 monumentoj, 550 pagodoj kaj pli ol 100 mil budho-statuoj.

 

??? Mi ?is nun tre koncize skizis kiel budhismo orientiris tra la Silka Vojo, kio tamen tre klare montras ?ian grandan rolon de la Silka Vojo, kaj ni povas konstati, ke la Silka Vojo ne fini?is ?e Xi'an, sed ?i plie disvasti?is norden kaj orienten. Fine mi emas mencii unu alian fakton, ke en Koreio trovi?as propra "Grototempleto", malgranda sed majstra?o de la budhisma arto.

 

Redaktoro: USUI Hiroyuki

 

 

Komento

Gastlibro

Kontonomo Anonimulo
No Comments
 
Retpo?te al ni
Konstanta le?o-konsilanto de El Popola ?inio: fama ?ina advokato Yue Cheng
Google+
体彩6+1玩法 特马用什么公式算 战术有千万条 白小爼一肖中特期期准 排列五开奖号码 牌九多少张牌 3d开奖结果今天结果319期 特碼历史开奖记录 黑龙江省福彩快乐十分开奖号码 新疆时时-计划群 陕西快乐十分任四技巧