体彩6+1玩法
El Popola ?inio>Silka Vojo Hieraǔa Hodiaǔa kaj Estonteca>Nova Silka Vojo>Vizitindaj Lokoj kaj Kulturaj Hereda?oj>

Voja?o al Maiji-monto

| 2014-07-15
Bookmark and Share

de ZHENG ZHENJIE

?

?

??? Mi adia?s la antikvan urbon Xi'an kaj faris alian pa?on sur la Silka Vojo.

?

??? Por pli bone ?ui la tieajn pejza?ojn kaj popolajn morojn mi voja?is per a?to anstata? per trajno. Mi rigardis la antikvan pramejon de Weihe-rivero, la plej granda bran?o de la Flava Rivero, gastis ?e kamparanoj kaj vizitis la budhisman ?tonkavernaron de Maiji-monto.

?

??? La unua pramejo sur la Silka Vojo

?

??? Elirinte el la urboparto de Xi'an, mi vidis, ke la ?oseo estas pli lar?a kaj pli ebena, kaj nia a?to kuris pli rapide. Amba?flanke de la ?oseo kreskis sorgo, legomoj kaj kotonujoj kaj la flavaj parceloj estis plugitaj anta? nelonge.

?

??? Nia a?to kuris donhoron kaj anta? miaj okuloj aperis Weihe-rivero, obstaklo por voja?i okcidenten la? la Silka Vojo. Tie estis la unua antikva pramejo sur ?i. Anta?e tie, krom pramoj, estis anka? flosponto super la rivero. La loko estis trafika nodo por pilgrimantoj kaj karavanoj.

?

??? Sed ?i-foje, kiam mi atingis la lokon, mi ne vidis boatojn nek flosponton.

?

??? Afabla maljunulo diris al mi, ke multaj ser?is tie postsignon de la antikva pramejo, sed ?i tiu jam cedis lokon al moderna staja ponto el armita betono.

?

??? Mi rigardis en direkto montrita de la maljunulo kaj vidis la ponton, sur kiu navetis a?toj. Li diris al mi anka?, ke super Weihe-rivero ku?as pluraj pontoj kaj pram?ipoj ne estas bezonataj. Trans la rivero estas la urbo Xianyang (?janjang), pli antikva ol Xi'an. ?i estis ?efurbo de Qin- dinastio (221-206 a.K.) kaj grava urbo de la dinastioj Okcienta Han, Sui kaj Tang. Nun Xianyang famas pro sia tekstila industrio kaj estas la plej granda bazo de koloraj kineskopoj en ?inio.

?

??? Paro da bovoj en plugado

?

??? Inter Tongguan kaj Baoji ku?as la 400 km longa valo -- Qinchuan-ebena?o. Sude de ?i staras la majesta Qinling-montaro kaj norde de ?i la Le?sa Altebena?o pli ol 1000 m super la narnivelo. Weihe-ebena?o estis unu el la luliloj de la antikva ?ina kulturo kaj unu el la plej fekundaj lokoj de ?inio. Kaj hodia? ?i estas grena bazo de la lando.

?

??? En Fufeng-gubernio mi vidis feran plugilon similan al tiu uzata en la Okcidenta Han-dinastio (206 a.K.-23 p.K.). La plugilo havas timonon por paro da bovoj. La bildo de tia plugilo vidi?as en Mogao-?tonkavernaro kaj sur ?tona reliefo elterigita en Shaanxi-provinco.

?

??? La plugilo konsistas el tri partoj, kun timono 225 cm longa. Dum plugado la timono estas fiksita sur la kolo de du bovoj. Hodia?, kiam modernaj agrikulturaj ma?inoj laboras sur la kampoj, tiaj plugiloj ankora? estas uzataj sur Weihe-ebena?o, tio estas vere malofta?o.

?

??? Kaverndomoj

?

??? La provincoj Shaanxi kaj Gansu plejparte trovi?as sur la Le?sa Altebena?o. De la antikveco lokanoj lo?as en kaverndomoj kun lignaj pordo kaj fenestroj kaj firma tegmento. En ili estas varmete vintre kaj malvarme somere. Pro facila konstruado la kaverndomoj estas tre satataj sur la Le?sa Altebena?o. Hodia? ankora? multaj kamparanoj ?atas lo?i en kaverndomoj.

?

??? Mi vizitis la kaverndomojn de maljuna kamparano Liu Zhikui. Sur la pordo de la domo lo?ata de li pendis grapoloj da ru?aj kapsikoj kaj plektoj da maizo-spikoj. La dormejoj, ?iu lar?a 4 m kaj profunda 6 m, havas arkforman plafonon. ?i kaj la internaj muroj estas bonorde masonitaj. La domoj estas helaj, komfortaj kaj sekaj. El liaj ses ?ambroj du interkomuniki?as. Sur la fenestroj estas gluitaj ru?aj papertonda?oj kun bildoj: Pigo sur umeo, Ambirdoj en akvo kaj Leono ludanta kun globeto. La bildoj montras deziron de la dommastro al la felicha vivo.

?

??? Anta? la kaverndomoj estas malgranda korto, en kiu trovi?as staloj de porkoj, ?afoj, bovoj, hundoj kaj kokoj. La mastro diris al mi: "En la kamparana domo estas tri trezoroj, t.e., kokoj, hundoj kaj infanoj." En liaj okuloj estas feli?igaj kokeriko, bojado kaj infana kriado. En la pasinteco ili estis nemankigeblaj por la vivo de la lo?antoj sur la Le?sa Altebena?o.

?

??? En la kaverndomo lo?ata de Liu Zhikui estis kunligitaj kameno kaj terlito el adoboj. ?e hejtado la fumo, tra la truoj sub la terlito, eliris el la kamentubo fiksita sur la fenestro, tial la terlito estis ?iam varma. En la domo estis ankau ?ranko, kun vekhorlo?o, spegulo, servico por teo kaj vino, vazo kun floro kaj kolora televidilo sur ?i.

?

??? Akompanate de la mastro, mi rigardis la dom-tegmenton. Sur ?i kreskis hipofaoj (Hippophae rhamnoides) kaj etendi?is televida anteno. Li diris al mi, ke la arkforma tegmento el ?tonoj kaj brikoj estas eltenema kontra? premado. Ju pli firma estas la tegmento, des pli likimuna ?i estas. Kaj oni devas plifirmigi ?in post kelkaj jaroj.

?

??? La kaverndomoj estas propraj al nordokcidenta ?inio. ?iuj vila?oj estas ka?itaj inter la flava?oj kaj oni sentas, ke ili envila?i?as nur tiam, kiam ili a?das la homan bruon a? vidas fumon el kamentubo. La tieaj lo?antoj estas honestaj, bonkoraj kaj gastamaj. Ili regalas gastojn per jujuboj, arakidoj kaj sukera akvo.

?

??? Vizito de Maiji-?tonkavernaro

?

??? La a?to kuris plu okcidenten. Trapasinte la urbon Baoji, ?i da?rigis kuradon pliajn du horojn kaj, elirinte el Shaanxi-provinco eniris en Gansu-provincon. Maiji-shtonkavernaro situas che la limo inter la du provincoj. Ghi estis la unua loko, kiun mi vizitis en Gansu-provinco.

?

??? Maiji-monto, alta je 114 m, majestas en la montaro kaj arbaro. ?i, maldika en la bazo kaj dika en la mezo, similas al stako. Maiji-?tonkavernaro, konstruita sur kruta?o de la monto, estas unu el la kvar famaj ?tonkavernaroj de ?inio. Nun tie trovi?as 194 kavernoj kun 7200 argilaj modla?oj, kaj 1300 kvadrataj metroj da freskoj, faritaj de la 4-a jc ?is la 19-a jc. ?i estas budhisma ?tonkavernaro en la orienta ekstremo de la Silka Vojo.

?

??? La ?inaj ?tonkavernaroj plejparte estas horizontale konstruitaj sur kruta?oj, sed Maiji-?tonkavernaro vertikale sur tri flankoj de la monto. Inter la kavernoj supraj kaj malsupraj estas helicaj viaduktoj.

?

??? Mi grimpis supren la? viadukto, rigardis malsupren kaj sentis verti?on. ?inaj antikvuloj admiris: "Budhajn statuojn en miloj da ni?oj kaj kavernoj sur kruta?oj faris ja homoj, tamen kun helpo de la dia povo." Vizitinte la lokon, mi konsciis, ke la admiro ne estas troigita. Maiji-?tonkavernaro estas fama pro siaj argilaj modla?oj. La grandaj kavernoj en ?i lar?as pli ol 30 metrojn, kaj la malgrandaj povas enteni nur unu homon. Iuj el la statuoj altas 15-16 metrojn, dum la plej malgrandaj nur 10 cm. La ?tonkavernaro kun statuoj faritaj en malsamaj periodoj similas al muzeo de argilaj modla?oj. ?i bone montras la disvolvi?on de la ?ina modlarto en malsamaj dinastioj.

?

??? La tieaj budhaj statuoj plejparte havas afablan mienon kun klinita kapo, escepte tiujn faritajn tre frue. Kvankam ili estas sanktuloj el la budha regno, tamen je la viza?o ili ne multa diferencas de la ordinaraj homoj. Nur la statuoj faritaj en tre frua periodo portas okcidenta-azianajn kaj hindajn trajtojn, sed tiuj, faritaj en la Norda Wei (386-534) kaj sekvantaj dinastioj, tute similas al hanoj de ?inio.

?

??? ?enerale dirite, oni ne donis grandan atenton al koloro de la argilaj modla?oj. Pro tio la modla?oj aspektas versimilaj kaj modestaj. Kun tempopaso ili fari?as pli naturaj.

?

??? Tie la modla?oj estas allogaj kaj la pejza?oj ravaj. Inter la famaj ?tonkavernaroj de ?inio Maiji-?tonkavernaro havas la plej belan pejza?on ?irka? si. La monto Maiji situas ?e la okcidenta parto de Qinling-montaro kaj tie estas malvarmete somere kaj varmete vintre. Proksime de la montpiedo estas la fonto de Hanshui, granda bran?o de Yangzi-rivero. Tie en somero kaj a?tuno la pejza?o estas aparte bela kaj la aero refre?iga.

?

??? Mi rapide surgrimpis la montosupron kaj rigardis malsupren. Mi vidis, ke tie verdaj pinoj bani?as en nubmaro. Ni pensis, ke eble tio estas la fama pejza?o "Nuboj kaj pluvo de Maiji- monto", sed lokanoj diris al mi, ke la plej bela pejza?o de la monto aperas en printempo kaj a?tuno. Tiam ofte pluvetas, ?vebas densaj nuboj kaj vualas nebulo.

?

Redaktoro: Niu Xueqin

Komento

Gastlibro

Kontonomo Anonimulo
No Comments
 
Retpo?te al ni
Konstanta le?o-konsilanto de El Popola ?inio: fama ?ina advokato Yue Cheng
Google+
体彩6+1玩法 刮刮乐整包中奖率多少 冠军怎么倍投稳赚 时时彩定位胆五位投注技巧 北京皇家赛车pk直播 广东十一选五官网 新时时彩票开奖查询 分分彩定位胆规律技巧 竞彩360混合投注足彩比分直播 浙江体彩6十1带坐标连线 1亿守号中奖图片