体彩6+1玩法
El Popola ?inio>Silka Vojo Hieraǔa Hodiaǔa kaj Estonteca>Nova Silka Vojo>Vizitindaj Lokoj kaj Kulturaj Hereda?oj>

?e Sayram-lago

| 2014-07-11
Bookmark and Share

de SUN AIJUN

?


Kazahha pa?tisto

?

??? La? la norda bran?o de la Silka Vojo norde de Tianshan-montaro ?oseo etendi?is de Urum?io, ?efurbo de la Xinjiang-a Ujgura A?tonoma Regiono, al la doganejo Korgas najbare al Kazahhstano. ?e la fino de la ?oseo ku?as Sayram-lago, kies bordoj estas de antikve pa?tejo, kaj trapasejo por surkamelaj karavanoj voja?ontaj al la valo de Ili-rivero.

?

??? Legendo pri Sayram-lago

?

??? Mi atingis Sayram-lagon en tagmezo. Tiam la suno brilis kaj la koloro de la lago sen?ese ?an?i?is. La ?ielo kaj la lago kunfandi?is sur la horizonto. La zefiro de sur la vasta lago milde karesis min, ke mi sentis min kvaza? sur maro.

?

??? Sayram-lago, kun alto de 2073 m super la marnivelo, longo de 30 km, lar?o de 20 km kaj profundo de 90 m, estas altmonta lago plej granda kaj alta en Xinjiang. ?i naski?is pro sinkado de terkrusto dum formi?o de Himalajo anta? 70 milionoj da jaroj. Pri ?ia naski?o cirkulas bela legendo inter la lokanoj.

?

??? Anta? tre tre longe tie sterni?is fekunda stepo. Sur ?i pa?tis bonkora kaj laborema knabino Qietan kun honesta kaj forta junulo Sidek. Ili enami?is unu al la alia. Sed la tirano sur la stepo intencis fari Qietan sia kromedzino. Rifuzinte tion, ?i forkuris, persekutate de gardistoj de la tirano. ?i trovis profundan lagon kaj ensaltis en ?in. Informi?inte pri tio. Sidek hastis al la lago, mortigis la gardistojn kaj sin ?etis en la lagon, vokante la nomon de sia amatino. Tuj la lago ekondegis kaj dronigis la tiranon kaj lian palacon, kaj la vasta stepo fari?is akvovasta?o. La legendo montras prikantadon kaj benon de la popolo sur la stepo al la amo.

?

??? Mi staris anta? la lago kaj ege sentis la brulon de la suno. Sed momenton poste, grandegaj nigraj nuboj elpu?i?is el la montpasejo okcidenta kaj rapide kovris la ?ielon. Tra inter nuboj sunradioj traliki?is kiel lumaj kolonoj. Ekpluvetis kaj en palpebruma da?ro aperis ?ielarko kun unu ekstremo en montvalo kaj la alia-- sur la lago. Min kortu?is tio, ke mi ?uis la ?armon de la naturo.

?

??? Kazahha familio ?e Sayram-lago

?

??? La stepo belis en matena suno. ?e Sayram-lago staris blanka tendo el felto. Apud ?i knabo ludis kun hundo. La mastrino preparis man?a?ojn ?e la kuirforno. Mi ekbabilis kun ?i, sed pro lingvobaro ?i ne komprenis min.

?

??? Puriginte ?afa?on en granda kuvo, ?i metis ?in en feran kaldronon, ?i metis ?in en feran kaldronon. Post tio ?i, gestante, invitis min trinki teon kun lakto en la tendo. Kiam mi sidi?is, eniris pli-ol-40-jara viro. Li salutis min han-lingve. Li nomi?is Tursbek Habayi. Mi informi?is de li, ke tiu tendo apartenas al la patro, kaj la virino, kiu preparas man?a?ojn, estas lia edzino. Tiun tagon, ili devis transloki la tendon, kaj ili bu?is ?afon por festi tion.

?

??? Liaj pli-ol-60-jaraj gepatroj pa?tadas dum la tuta vivo. ?iun junion ili venas en tiun pa?tejon por grasigi siajn brutojn kaj transl?i?as en alian pa?tejon anta? la fino de septembro. En la pasinta jaro la maljunaj geedzoj brdis 500 ?afojn, 70 ?evalojn, 10 bovojn kaj 3 kamelojn. Ilia neta enspezo en la jaro superis 20000 juanojn (pli ol 3200 usonaj dolaroj).

?

??? De 1991 la tieaj pa?tistoj la?kontrakte pa?tas brutojn. Dank'al ilia zorgema bredado, multe redukti?is la mortokvanto de brutoj. Nun, la loka registaro konstruigis por pa?tistoj domojn inter montoj sude de Sayram-lago. Vintre oni bredas brutojn en stalo kaj somere anka? sin okupas pri terkulturado. La pa?tistoj vivas pli bone jaron post jaro. "Ke ni havas tiom da mono, ni e? ne kura?is imagi tion anta? 5 jaroj," diris Habayi kun rideto.

?

??? La maljuna Habayi revenis rajdante sur ?evalo. Li ekzamene rigardis siajn ?evalojn unu post alia kaj lia edzino melkis ?evalinojn. Ili havas 5 filojn, el kiuj 4 jam edzi?is kaj pa?tas borde de la lago. Tiun tagon, ?iuj filoj kaj bofilinoj de Habayi helpis lin en malkonstruado de la tendo, ?ar?ado de ?aro kaj kondukado de brutoj. Anta? la transloki?o de brutoj. Anka? la transloki?o la tuta familio el dekkelkaj anoj kune man?is kuiritan ?afa?on kaj trinkis kumison. La maljuna Habayi gaje ludis muzikilon kaj liaj 4 filoj kantis kazahhan popolkanton.

?

??? ?e Sayram-lago vivas pli ol 300 pa?tistaj familioj, kia tiu de la maljuna Habayi. ?iusomere ili starigas tendojn sur la stepo, pa?tas kaj ?uas ?ojplenan vivon.

?

??? En Guozi-valo

?

??? "Oni ne povas apreci la ?armon de Tianshan-montaro, se ne en Guozi-valo," ofte diras Xinjiang-anoj.

?

??? Guozi-valo sin ka?as en Taleqi-monto sude de Sayram-lago. ?i, kun longo de pli ol 70 km, direktas sin de norde suden. Anta?e trovi?is neniu vojo en ?i. ?ie en la loko prosperis piceoj, betuloj, sova?aj fruktarboj, kaj tie vivis aproj, ursoj kaj leopardoj. La?dire, en la 12-a jc. oni konstruis tie sufi?e lar?an vojon por transporti armean provianton. Kaj poste ?i fari?is la plej mallonga vojo de Tianshan-montaro okcidenten.

?

??? Kiam ni venis al Guozi-valo, la vojo estis en riparado kaj oni faris eksplodon en ?i. Por sekureco la veturiloj estis permesataj trapasi ?in nur nokte. Sub la preteksto, ke mi intervjuos pri la konstruado, ni eniris en la valon en kamiono.

?

??? La kamiono iris tre malrapide sur la vojo tre malglata. De la ?oforo mi informi?is, ke la vojo estas pli malfacile irebla en somero pro inundo, kaj oftas trafika akcidento. Aprile de 1996, la regiona registaro decidis konstrui tiun vojon en la unuaklasan en 2 jaroj.

?

??? ?ie en Guozi-valo prosperas piceoj, unu el la plej valoraj arbospecioj en Tian?an-montaro. La?dire, la plej a?a el la piceoj estas 300-400-jara, kun diametro de pli ol unu m kaj alto de pli ol 40 m. En la arbaroj kaj ?e la riveretoj sporade ku?as pa?tistaj tendoj.

?

??? Beda?rinde ni ne havis la panoraman vidon de Guozi-valo, ?ar la kamiono ne povis plu veturi anta?en en la meza parto de la valo. Anta?e mi informi?is el legado, ke en la anta?a parto la monto prezentas pejza?ojn de 4 sezonoj. Sur la montpinto kovrita de ne?o regas frosta vintro; sur la talio de la monto pompas arbaroj; sur la malsupra montodeklivo disvolvi?as floroj kiel en somero; kaj sur la fundo de la valo pulsas pritempo.

?

Redaktoro: Xie Ruifeng

?

?

Komento

Gastlibro

Kontonomo Anonimulo
No Comments
 
Retpo?te al ni
Konstanta le?o-konsilanto de El Popola ?inio: fama ?ina advokato Yue Cheng
Google+
体彩6+1玩法 百人牛牛押注几门稳 简单稳赚不赔的生意 单机斗地主电脑版下载 北京11选5预测技巧 免费麻将游戏4人打麻将 旺旺时时彩官网预测 21点棋牌游戏平台 加拿大28专家计划 手机21点游戏 重庆时时彩定位胆个位技巧